خدمات حضوری
امتیاز محصول 4/6
کلاس های حضوری (VIP)

کلاس های حضوری (VIP)

دانش پذیران محترم می توانند با انتخاب این پکیج، از کلیه ی خدمات آموزشی موسسه از جمله کلاس های تدریس تمامی منابع و آزمون های آزمایشی به صورت حضوری، جزوات درسی جامع و نموداری، پشتیبانی اختصاصی و برنامه ریزی درسی، دوره های نکته و تست و همچنین تمامی امکانات موجود در اپلیکیشن از جمله (فایل های صوتی تدریس، تست خوانی، تست زنی و...) استفاده نمایند.

25,000,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
کلاس و آزمون حضوری

کلاس و آزمون حضوری

این بسته ی آموزشی امکان استفاده از کلاس های درسی، جمع بندی نکات آزمونی وهمچنین آزمون های آزمایشی شبیه سازی شده با آزمون وکالت را برای داوطلبین فراهم می سازد.

20,500,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
کلاس حضوری

کلاس حضوری

آن دسته از دانش پذیرانی که نیازآموزشی خود را تنها در شرکت در کلاس های تدریس می دانند، می توانند از کلاس های حضوری آمادگی برای آزمون وکالت که با تدریس اساتید مجرب برگزار می شود استفاده نمایند.

17,500,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
آزمون حضوری

آزمون حضوری

امکان شرکت در آزمون های حضوری به صورت اختصاصی نیز برای داوطلبین در نظر گرفته شده است. این آزمون ها به صورت شبیه سازی شده با آزمون وکالت طراحی شده و علاوه بر ارائه ی کارنامه ی تفصیلی و مشخص کردن وضعیت علمی داوطلب و جامعه ی آماری گسترده، با پوشش حداکثری نکات مهم و آزمونی دروس، منبعی جامع در اختیار داوطلب قرار می دهد.

4,000,000 تومان
خرید محصول
خدمات آنلاین
امتیاز محصول 4/6
کلاس های آنلاین (VIP)

کلاس های آنلاین (VIP)

کلاس های آموزشی کلیه ی دروس و همچنین آزمون های آزمایشی، علاوه بر ارائه ی حضوری، به صورت برخط (آنلاین) نیز برگزار شده وبرای دانش پذیرانی که امکان شرکت در آنها را به صورت حضوری دارا نیستند گزینه ای مناسب است. با انتخاب این بسته ی آموزشی امکان استفاده از سایر خدمات موسسه از جمله جزوات درسی جامع و نموداری، پشتیبانی اختصاصی و برنامه ریزی درسی، دوره های نکته و تست آنلاین و تمامی امکانات موجود در اپلیکیشن از جمله (فایل های صوتی تدریس، تست خوانی، تست زنی و ...) برای داوطلبین وجود دارد.

17,900,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
کلاس و آزمون آنلاین

کلاس و آزمون آنلاین

کلاس های آموزشی کلیه دروس و همچنین آزمون های آزمایشی با کیفیت بالا ودر سطحی قابل قبول به صورت آنلاین از طریق نرم افزارهای (اسکای روم و ادوبی کانکت) برگزار می شود و داوطلبینی که شرایط شرکت در کلاس های حضوری را دارا نیستند، می توانند از آن استفاده نمایند.

13,900,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
کلاس آنلاین

کلاس آنلاین

آن دسته از دانش پذیرانی که نیازآموزشی خود را تنها در شرکت در کلاس های تدریس می دانند و امکان استفاده ی حضوری از این کلاس هارا ندارند، می توانند از کلاس های آنلاین آمادگی برای آزمون وکالت که با تدریس اساتید مجرب برگزار می شود استفاده نمایند.

10,900,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

امکان شرکت در آزمون های آنلاین به صورت اختصاصی نیز برای داوطلبین در نظر گرفته شده است. این آزمون ها به صورت شبیه سازی شده با آزمون وکالت طراحی شده و علاوه بر ارائه ی کارنامه ی تفصیلی و مشخص کردن وضعیت علمی داوطلب و جامعه ی آماری گسترده، با پوشش حداکثری نکات مهم و آزمونی دروس، منبعی جامع در اختیار داوطلب قرار می دهد.

4,000,000 تومان
خرید محصول
خدمات آفلاین
امتیاز محصول 4/6
خدمات آفلاین (VIP)

خدمات آفلاین (VIP)

با انتخاب این بسته ی آموزشی دانش پذیران محترم می توانند از کلیه ی خدمات آموزشی موسسه از جمله کلاس های تدریس تمامی منابع و آزمون های آزمایشی به صورت آفلاین، جزوات درسی جامع و نموداری در قالب فایل بارگزاری شده در اپلیکیشن، پشتیبانی اختصاصی و برنامه ریزی درسی، دوره های نکته و تست و تمامی امکانات موجود در اپلیکیشن از جمله (فایل های صوتی تدریس، تست خوانی، تست زنی و...) استفاده نمایند.

12,900,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس و آزمون آفلابن

فایل تدریس و آزمون آفلابن

فایل های صوتی تدریس کلیه ی دروس که توسط اساتید مجرب ضبط شده و همچنین آزمون های آزمایشی که در اپلیکیشن قرار داده شده اند، برای آن دسته از داوطلبانی که امکان استفاده از خدمات حضوری یا آنلاین را ندارند، انتخابی مناسب می باشد.

1,000 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس آفلاین

فایل تدریس آفلاین

امکان استفاده از فایل های صوتی تدریس کلیه ی دروس که حاوی تمامی نکات و مطالب مهم و مورد نیاز برای آزمون های حقوقی است، برای دانش پذیران محترم به صورت اختصاصی نیز در نظر گرفته شده است. این فایل های صوتی در فضای اپلیکیشن بارگزاری شده و استفاده از آن ها به سهولت انجام می پذیرد.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
آزمون آفلاین

آزمون آفلاین

آزمون های آزمایشی موسسه، علاوه بر ارائه ی حضوری و آنلاین، می تواند به صورت آفلاین نیز در فضای اپلیکیشن مورد استفاده ی دانش پذیران قرار گیرد. در این شیوه پس از اتمام آزمون، برای داوطلب کارنامه ی تفصیلی که مشخص کننده ی وضعیت علمی وی می باشد، صادر می شود.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
تست خوانی

تست خوانی

اپلیکیشن برای آن دسته از داوطلبانی که به دنبال یک منبع جامع و منسجم برای تست های دروس مختلف هستند، قسمتی را تحت عنوان تست خوانی در نظر گرفته است. این بخش، آرشیو بیش از ۴۰۰۰ تست آموزشی با پاسخ های تشریحی و جامع است که می تواند به عنوان مکمل مطالعه ی داوطلبین مورد استفاده ی ایشان قرار گیرد.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
تست زنی

تست زنی

تست های موجود در بخش های تست خوانی و تست زنی اپلیکیشن ضمن ارائه ی نکات آزمونی و پوشش مباحث مهم و دارا بودن کمیت و کیفیت مناسب، به عنوان یک منبع منسجم، داوطلبین را از تهیه ی کتب تست در دروس مختلف بی نیاز می نماید.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
شگرد های تست زنی

شگرد های تست زنی

با توجه به اهمیت فراوان مبحث تست زنی و لزوم آشنایی با مهارت مربوط به آن در آزمون های حقوقی، نکات مربوط به شیوه های تست زنی و آموزش تکنیک های آن در قالب فایل های صوتی توسط اساتید مجرب ضبط و در اپلیکیشن قرار گرفته است. دانش پذیران می توانند به راحتی این فایل هارا تهیه و مورد استفاده قرار دهند.

0 تومان
خرید محصول
فایل های تدریس
امتیاز محصول 4/6
فایل های تدریس کلیه دروس (VIP)

فایل های تدریس کلیه دروس (VIP)

فایل های تدریس کلیه ی دروس: این فایل های تدریس توسط اساتید مجرب تهیه شده است. در ابتدای هر درس استاد ارائه دهنده چارت درسی و دسته بندی مطالب آن درس را به صورت کامل بیان داشته تا دانش پذیر در یادگیری مطالب و طبقه بندی نکات هر درس مشکلی نداشته باشد. این فایل های صوتی، علاوه بر تبیین مباحث درسی به صورت تحلیلی و دسته بندی شده، تمامی نکات آزمونی و مهم هر درس را پوشش داده و به عنوان یک منبع منسجم و کامل، می تواند مورد استفاده ی دانش پذیران واقع شود.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس حقوق مدنی

فایل تدریس حقوق مدنی

ارائه دهنده ی این درس جناب دکترمحمدجوادحسن زاده بوده و در قالب این فایل های صوتی تمام نکات مهم و آزمونی درس مدنی و مواد قانونی آن و همچنین نکات کلیدی قوانین خاص مرتبط با این درس تبیین شده است.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس آیین دادرسی مدنی

فایل تدریس آیین دادرسی مدنی

ارائه دهنده ی این درس جناب دکترمحمدجواد حسن زاده می باشد. شیوه ی تدریس این درس به صورت تحلیلی- تطبیقی بوده و علاوه بر حفظ پیوستگی مطالب، تمامی نکات مواد قانونی وقوانین خاص مرتبط به صورت طبقه بندی شده ارائه گشته است.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس اصول فقه

فایل تدریس اصول فقه

ارائه دهنده ی این درس جناب دکتر محمدجواد حسن زاده می باشد. این فایل های صوتی علاوه بر تدریس ساده و روان مباحث مختلف، با ارائه ی مثال های حقوقی و کاربردی باعث تسریع فرآیند یادگیری برای دانش پذیران می گردد.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس حقوق تجارت

فایل تدریس حقوق تجارت

ارائه دهنده ی این درس جناب دکتر محمدجواد حسن زاده می باشد. در این فایل های صوتی تمام مواد قاونی درس تجارت مورد بررسی قرار گرفته و نکات آزمونی و تحلیل آنها توسط استاد مربوطه ارائه شده است.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس حقوق جزای عمومی اختصاصی

فایل تدریس حقوق جزای عمومی اختصاصی

ارائه دهنده ی این درس آقای زهیر جهاندیده می باشد. در قالب این فایل های صوتی ضمن تدریس مباحث مهم و آزمونی حقوق جزای عمومی و اختصاصی، نکات مربوط به مواد قانونی و قوانین خاص نیز تبیین گشته است.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس آیین دادرسی کیفری

فایل تدریس آیین دادرسی کیفری

ارائه دهنده ی این درس آقای زهیر جهاندیده می باشد. با توجه به ارتباط مباحث مختلف این درس باهم، ضمن دسته بندی مطالب هر بخش، نکات مربوط به مواد مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس قوانین خاص

فایل تدریس قوانین خاص

جزوه ی قوانین خاص موسسه ضمن ارائه ی کلیه ی قوانین مرتبط با یک درس و تعیین مواد مهم، نکات مربوطه و توضیحات لازم به آن را نیز ذکر نموده و منبعی جامع برای مطالعه محسوب می شود.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس آرای وحدت رویه

فایل تدریس آرای وحدت رویه

از جمله منابع طرح سوال در آزمون های حقوقی، آرای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور هستند. جزوه ی آرای وحدت رویه ی موسسه با ارائه ی یک منبع جامع که تمامی آرای وحدت رویه را به صورت خلاصه و همراه با نکات مرتبط ذکرنموده است، داوطلب را از تهیه ی سایر منابع بی نیاز می نماید.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس قانون اساسی

فایل تدریس قانون اساسی

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس متون فقه

فایل تدریس متون فقه

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
فایل تدریس حقوق ثبت

فایل تدریس حقوق ثبت

0 تومان
خرید محصول
جزوات
امتیاز محصول 4/6
جزوه کلیه دروس (VIP)

جزوه کلیه دروس (VIP)

دانش پذیران با انتخاب این بسته از جزوات تمامی دروس که به صورت تحلیلی – نموداری گردآوری شده و در قالب پرینت رنگی در اختیار قرار داده می شود، بهره مند می شوند. این جزوات در عین برخورداری از بیانی ساده و شیوا، تمامی نکات آزمونی و مباحث مهم دروس و همچنین مواد قانونی را پوشش داده و داوطلب را از تهیه ی کتب مرجع و سایر منابع بی نیاز می نماید.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه حقوق مدنی

جزوه حقوق مدنی

انتخاب یک منبع جامع در درس مدنی که جزو دروس دشوار و البته با اهمیت در آزمون های حقوقی (اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و..) می باشد، دغدغه ی بسیاری از دانش پذیران است. جزوه ی درس مدنی موسسه، علاوه بر دارا بودن بیانی ساده و شیوه ی نگارش نموداری، تمامی نکات مهم و مورد نیاز برای آزمون را پوشش داده است. مباحث مهم آزمونی همچون عقود معین ۱و۲، تعهدات، الزامات قراردادی و غیرقراردادی، نکاح و طلاق و .. در این جزوه به خوبی تبیین شده و داوطلب به سهولت می تواند بر آنها تسلط یابد.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه آیین دادرسی مدنی

جزوه آیین دادرسی مدنی

انتخاب منبع مطالعاتی در درس آیین دادرسی مدنی که جزو دروس دشوار و البته تعیین کننده در آزمون های حقوقی است از اهمیت بالایی برخوردار است. جزوه ی درس آیین دادرسی مدنی موسسه ضمن ارائه ی توضیحات کامل و جامع راجع به مباحث مهم آزمونی (همچون طرق اعتراض به آراء) با دسته بندی مطالب و بیان تطبیقی نکات موجود در قوانین خاص، موجب تسلط حداکثری داوطلب بر این درس می گردد.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه اصول فقه

جزوه اصول فقه

یکی از دروس مهم و ترازساز در آزمون وکالت، درس اصول فقه است که اکثر دانش پذیران به دلیل دشواری مباحث ، تمایلی به مطالعه ی آن ندارند. جزوه ی درس اصول فقه موسسه مباحث مهم و دشوار اصولی را به بیانی شیوا و مثال هایی عینی و ملموس تبیین نموده و با دسته بندی مطالب در قالب نمودار، موجب تسهیل فرآیند یادگیری شده است.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه حقوق تجارت

جزوه حقوق تجارت

در درس تجارت با توجه به حجم مطالب و نکاتی که در مباحث آن موجود است، استفاده از یک منبع کامل که ضمن پوشش مباحث، از اختصار نیز برخوردار باشد، ضروری است. جزوه ی درس تجارت موسسه ضمن حفظ پیوستگی مطالب و بیان نکات مباحث دشوار (همچون شرکت های سهامی و غیرسهامی و اسناد تجاری) به صورت خلاصه و مفید وکاربردی، منبعی کامل برای مطالعه محسوب می شود.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه حقوق جزای عمومی اختصاصی

جزوه حقوق جزای عمومی اختصاصی

جزوه ی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی موسسه ضمن ارائه ی توضیحاتی جامع، کامل، مختصر و نموداری، مواد قانونی را در مباحث مختلف به صورت تطبیقی مورد بحث قرار داده که این امر باعث افزایش سطح یادگیری و تسلط دانش پذیر بر مباحث آزمونی می گردد. در این جزوه ابتدائا به مباحث جزای عمومی که اهمیت بالایی نزد طراحان آزمون های حقوقی دارند پرداخته شده و سپس در جزای اختصاصی، به تقصیل جرایم مدنظر مورد بحث قرار گرفته اند.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه آیین دادرسی کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری

جزوه ی درس آیین دادرسی کیفری موسسه، نکات مربوط به هر مبحث و خاصه هر ماده را به تفصیل ذکر نموده و به شیوه ی نموداری و دسته بندی شده، مباحث را طبقه بندی نموده است که این موجب تسلط بیشتر دانش پذیر بر این درس می باشد.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه قوانین خاص

جزوه قوانین خاص

جزوه ی قوانین خاص موسسه ضمن ارائه ی کلیه ی قوانین مرتبط با یک درس و تعیین مواد مهم، نکات مربوطه و توضیحات لازم به آن را نیز ذکر نموده و منبعی جامع برای مطالعه محسوب می شود.

0 تومان
خرید محصول
امتیاز محصول 4/6
جزوه آرای وحدت رویه

جزوه آرای وحدت رویه

از جمله منابع طرح سوال در آزمون های حقوقی، آرای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور هستند. جزوه ی آرای وحدت رویه ی موسسه با ارائه ی یک منبع جامع که تمامی آرای وحدت رویه را به صورت خلاصه و همراه با نکات مرتبط ذکرنموده است، داوطلب را از تهیه ی سایر منابع بی نیاز می نماید.

0 تومان
خرید محصول
پشتیبانی اختصاصی