1- شهریه شما نقدی است و می بایست در ابتدای ثبت نام به طور کامل پرداخت گردد. درصورت موافقت به اقساطی شدن شهریه موظف به پرداخت تمام اقساط خود در سررسید هستید.

2- در صورت موافقت موسسه به پرداخت اقساطی شهریه، دانشپذیر موظف است «چک» به موسسه تحویل دهد در غیر اینصورت دسترسی به اپلیکیشن مسدود و همچنین حق شرکت در کلاس حضوری و آزمون را نداشته وثبت نام وی قطعی نخواهد بود.

3- در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید دسترسی به سایت و اپلیکیشن و خدمات موسسه به صورت خودکار از طرف سیستم بعد از 48 ساعت محدود خواهد شد، لذا در صورتی که امکان واریز در سررسید را ندارید می بایست قبل از مسدودیت با مسئول مالی موسسه جهت تعیین مجدد زمان اقساط توافق گردد.

4- غیبت و عدم حضور در کلاسها، عدم استفاده از خدمات آموزشی موسسه به دلایل شخصی دانشپذیر، هیچ حقی را جهت عودت شهریه ایجاد نمی نماید و از لحاظ شرعی و قانونی و قراردادی مسئول پرداخت کل شهریه خواهد بود.

5- درصورت عدم پرداخت اقساط علی رغم میل مدیران موسسه جهت پیشبرد اهداف آموزشگاه چک ضمانت به بانک برده و مبلغ باقی مانده شهریه وصول خواهد شد.

6- انصراف فقط تا یک هفته پس از شروع ثبت نام امکان پذیر خواهد بود و از کل مبلغ شهریه 70 درصد مسترد می گردد، و پس ازآن استرداد وجه صورت نخواهد گرفت.

7- به افرادی که در آزمون اصلی موفق به کسب رتبه تک رقمی شوند 20 درصد شهریه مسترد می گردد و می بایست به داوطلبین جدید هفته ای 2 ساعت مشاوره رایگان بدهند، همچنین حق دارند به مدت 6 ماه تحت نظارت تخصصی استاد حسن زاده در عرصه وکالت کار آموزی نمایند.

با معرفی هر دانشپذیر تخفیفات به صورت زیر انجام می شود:

8- در صورت رضایت از موسسه (معرف اول 5 درصد، معرف دوم 7 درصد، معرف سوم 10 درصد) از شهریه دانشپذیر ثبت نام شده توسط شما نقدا پرداخت می شودیا از اقساط شما کسر خواهد شد.

9- حضور در کلاس منوط به ارائه رسید تسویه حساب مالی کامل با موسسه می باشدو با توجه به شرایط حال حاضر رعایت نظم و انضباط برای داوطلبین الزامی است.

10- کلیه کلاسها طبق ساعت اعلام شده برگزار می شود و در صورت هر گونه تغییر احتمالی فقط از طریق اپلیکیشن، و نرم افزار های پیام رسان اطلاع رسانی خواهد شد.

11- با توجه به استفاده داوطلب از خدمات ارزشمند موسسه در صورت قبولی داوطلب با هر رتبه ای و در هر مقطعی با رضایت دانشپذیر موسسه مختار خواهد بود تا از نام و تصویر نامبرده در تبلیغات مختلف موسسه استفاده نماید.

12- استفاده از خدمات اپلیکیشن فقط تا یک ماه بعد از آزمون 1403 مجاز می باشد و پس از آن دانشپذیر قبلی موسسه میتواند با تخفیف حدود 70 درصد از خدمات جدید استفاده نماید.

13- پرینت سوال و گنجنامه آزمون های آزمایشی فقط تا 1 هفته بعد از برگزاری آزمون قابل دریافت است، در غیر اینصورت منوط به پرداخت هزینه می باشد.